Nazorg

Vanaf 2020 biedt onze adoptiedienst extra begeleiding aan na het basisaanbod Nazorg. De extra begeleiding is bedoeld voor adoptieouders en geadopteerden. We denken hierbij aan de begeleiding bij roots-vragen, het aanreiken van handvaten en tips voor moeilijkheden die worden ervaren op vlak van slapen, eten, motorische ontwikkeling, ...

Wat is er NIEUW in het ondersteuningsaanbod:
❖ Huisbezoeken of digitale ontmoetingen voor adoptiegezinnen met kinderen van 7 en 12 jaar oud.
❖ Mogelijkheid om de jaarlijkse follow-up van de kinderen via een digitale ontmoeting in orde te brengen
❖ Beroep doen op/advies inwinnen bij de traumapsycholoog van FIAC
❖ Aanbod van vorming en trainingen

Een eerste stap hiervoor is gezet in maart/april 2020 door een eerste deel adoptiefamilies te contacteren waarvan de adoptiedochter of -zoon dit jaar 7 of 12 jaar oud is/wordt. Zij werden vóórdat de Corona-maatregelen van kracht waren gecontacteerd en uitgenodigd om aan te geven wanneer het voor hen paste dat een medewerker van FIAC op huisbezoek zou komen. Helaas beletten de Coronamaatregelen de nazorgmedewerkers van FIAC om huisbezoeken te plannen gedurende de maanden maart, april, … . Maar, er werd niet stil gezeten bij FIAC!

Net zoals vele mensen tijdens de quarantaineperiode (moesten) ontdekken, werd bekeken in welke mate via digitale weg gesprekken met adoptiefamilies kunnen gebeuren. De eerste ervaringen van digitale ‘huisbezoeken’ werd opgedaan door FIAC, en ook hier blijkt alles zijn voor- en nadelen te hebben. Adoptiefamilies voelen zich misschien minder geneigd om het hele huis op orde te hebben, alleen dat deel van het huis dat te zien is op de webcam willen ze spik en span maken, geen verre verplaatsing voor beide partijen, onduidelijkheden bij adoptiefamilies (bv. waarom plots terug een huisbezoek, wat gebeurt er met de vragenlijsten en waarom moeten we deze nog invullen,…) kunnen worden uitgeklaard, … . Daarnaast kan het voor sommigen aanvoelen als een minder persoonlijk gesprek doordat er via digitale weg toch nog een zekere afstand is, of de geadopteerde vindt het misschien vreemd of saai om via webcam met iemand van de adoptiedienst te praten die ze niet (meer) kennen, … .
Aangezien de ene familie een voorkeur zal hebben voor een digitaal gesprek, en de andere het fijn vindt om na maanden/jaren nog eens iemand van de adoptiedienst persoonlijk te spreken, zullen we in de toekomst de keuze in het midden laten. We hopen dat we zo alle adoptiefamilies die in het verleden zijn thuisgekomen, en ook diegene die nog gaan thuiskomen met hun adoptiekind, kunnen ontmoeten en horen hoe afgelopen maanden/jaren samen zijn geweest.

Jaarlijks zullen de adoptiefamilies waarvan de adoptiedochter- of zoon dat jaar 7 of 12 jaar oud wordt, gecontacteerd worden door FIAC om een (evt. digitaal) huisbezoek te plannen. Ben je dit jaar niet aan de beurt maar zit je toch met vragen in verband met moeilijkheden die je ervaart in de opvoeding, vragen in verband met de achtergrond of ‘adoptie’ van je dochter of zoon waar je niet goed van weet hoe ermee om te gaan, wat er op te antwoorden, … neem dan contact op met FIAC. Niet alleen op de momenten van 7 en 12 jaar, of vlak na aankomst, maar ook op lange termijn wordt extra ondersteuning aangeboden. De adoptiedienst blijft beschikbaar, ongeacht de leeftijd van het adoptiekind.

Sinds februari 2020 is een nieuwe medewerker werkzaam binnen FIAC, Marijke Houben, ze is psychologe en heeft daarnaast een opleiding Psychotraumatologie genoten. Ze deed ervaring op binnen het Centrum voor Kinderpsychiatrie en deed gedurende enkele jaren ervaring op in begeleiding van adoptiekinderen/-
families. FIAC heeft niet de bevoegdheid of mogelijkheid om langdurige therapie op te starten, wel kan zij de hulpvraag afbakenen, kan er samen worden bekeken of langdurige begeleiding nodig is en kan zij, via haar netwerk, mogelijkheden voor doorverwijzing in de buurt aanraden.