Externe trainingen/vormingen

Steunpunt Adoptie biedt verschillende vormingen doorheen het jaar, voor zowel geadopteerden als (kandidaat-)adoptieouders. Neem zeker een kijkje op hun website om op de hoogte te blijven. 

Vereniging voor Adoptiekind en Gezin (VAG) organiseert vormingsavonden, activiteiten, ... en biedt ook de mogelijkheid voor contactname met andere adoptiegezinnen

 

Faalangst

Ik kan dat niet. Hoe omgaan met faalangst?
(voor ouders van lagere school kinderen)
28 januari 2021 van 20.00u tot 21.30 u
Meer info


Praten met je kind

Praten met kinderen … hoe doe je dat?
Oudertraining geïnspireerd vanuit de integratieve kindertherapie.
5 avonden: Donderdagen 25 februari, 4 en 18 en 25  maart  en dinsdag 20 april 2021
Meer info

 

Help je kind zich leren weren
Webinar (door Opvoedingswinkel Zuid-Limburg)
Dinsdag 27 april 2021 van 20:00 - 21:30

Kinderen kunnen heel lief, maar soms toch ook wel erg hard zijn voor elkaar. Elkaar uitsluiten bij een spel of brutale woorden naar elkaars oren slingeren, zijn maar enkele voorbeelden. Belangrijk is waakzaam te zijn voor de mogelijke negatieve impact hiervan op het zelfbeeld en zelfvertrouwen van je kind. Daarnaast vertelt ons lichaam ons wanneer grenzen worden overschreden, ook bij kinderen. Tijdens dit webinar ontdek je enerzijds hoe je kinderen en jongeren kan helpen te luisteren naar hun lichaam, zodat ze hier gepast op kunnen inspelen. Anderzijds gaan we dieper in op hoe ze precies kunnen opkomen voor zichzelf. Want weerbaar zijn, kan je leren!

In samenwerking met Huis van het Kind Bilzen-Hoeselt.

GRATIS INSCHRIJVING:
Stuur een mailtje naar info@opvoedingswinkelzuidlimburg.be
met vermelding van de webinar, je gemeente en vanuit welke rol je deelneemt (ouder, grootouder, leerkracht, onthaalouder, opvoeder, ...)
Na inschrijving, krijg je kort naar de webinar-datum toe, een deelnamelink
(rekening houdende met een aantal voorrangsregels).

 

Sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen 

Kinderen van 8 tot 12 jaar

• die weinig zelfvertrouwen hebben en/of bang zijn dat anderen hen niet leuk vinden.
• die verlegen zijn, die zich niet goed durven uiten of zichzelf niet durven laten zien.
• die gepest worden.
• die moeilijk vrienden maken en/of behouden.
• die moeite hebben met grenzen.
• die zich moeilijk aan spelregels kunnen houden en zo zichzelf buiten spel zetten .
• die anderen soms zelf plagen of pesten.
• die in het spel zelf alles willen bepalen.

aan de start van de zomervakantie: 5,6,7,8 juli 2021

Meer info