Hulpmiddelen

Aanpakkaarten voor kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen

Kinderen geven geregeld blijk van problemen in het aanbrengen van structuur in hun dagelijks leven. Dat kan uiterlijk zichtbaar zijn door frustraties, chaos, onzekerheid, paniek of weigeren om een taak uit te voeren, maar kan zich ook afspelen op denkniveau (werkhoudingsproblemen). Dit bemoeilijkt het functioneren van begaafde kinderen enorm. Zij kunnen goed leren, maar ontwikkelen daarvoor niet altijd de juiste leer- en werkstrategieën.

Deze aanpakkaarten zijn een hulpmiddel voor het aanbrengen van structuur, gericht op diverse deelgebieden en onafhankelijk van een methode.

Ze kunnen worden gebruikt bij begaafde kinderen, kinderen met leerproblemen en/of leerstoornissen zoals ASS, AD(H)D, gedragsproblemen, informatieverwerkingsproblemen, beelddenkers en kinderen met dyslexie.

Meer info of bestellen