Nieuws

Eindejaarsluiting van onze adoptiedienst

Onze adoptiedienst zal beperkt telefonisch bereikbaar zijn van maandag 27 december tot en met vrijdag 31 december 2021. Wij zijn terug normaal bereikbaar vanaf 3 januari 2022.

Wij wensen iedereen een fijn eindejaar en een hoopvol 2022 toe!

Infomomenten 2022

Informatiemomenten op de planning:

woensdag 26/01/2022 om 14u

dinsdag 29/03/2022 om 19u

Het is mogelijk om te kiezen om deze fysiek bij te wonen in het kantoor van FIAC in Geel, of dit online te volgen (via MS Teams). Dit kan gewijzigd worden naar volledig digitaal naargelang de COVID-maatregelen en/of inschrijvingen. 

Voor meer info zie rubriek 'Activiteiten'. 

DRINGENDE OPROEP voor kandidaat-adoptiefamilies met een geschiktheidsvonnis en interesse voor het herkomstland GHANA

Wegens de open plaatsen op de wachtlijst van het herkomstland Ghana is FIAC-Horizon dringend op zoek naar kandidaat-adoptiefamilies met een geschiktheidsvonnis die interesse hebben om een bemiddeling vanuit Ghana op te starten.

Voor meer info over de procedure, kindprofielen, opstartmogelijkheid, ... kan u contact opnemen met FIAC-Horizon per mail (info@fiac-vzw.be) of telefonisch (014 700 471). 

 

 

OPROEP: open plaats voor reguliere plaatsing Thailand

Er is 1 open plaats voor onmiddellijke opstart voor een kandidaat-adoptiefamilie met een geschiktheidsvonnis en interesse voor een reguliere plaatsing vanuit het herkomstland Thailand.

Voor meer info over de procedure, kindprofielen, opstartmogelijkheid, ... kan u contact opnemen met FIAC-Horizon per mail (info@fiac-vzw.be) of telefonisch (014 700 471).

Communicatie inzake expertenpanel

Beste adoptieouder(s),

Door de voormalige minister Jo Vandeurzen werd er naar aanleiding van een beslissing van de Vlaamse regering van 19 juli 2019 de opdracht gegeven aan VCA om individuele adoptiedossier uit Ethiopië te onderzoeken en werd er ook een onafhankelijk expertenpanel opgericht voor interlandelijke adoptie, de opdracht was om adopties uit het verleden te onderzoeken.
Het eindrapport van het expertenpanel met aanbevelingen werd bezorgd aan minister Beke met hierbij aanbevelingen rond interlandelijke adoptie.
Op donderdag 2 september om 10 u vond er een persconferentie plaats en heeft de voorzitter van het expertenpanel, Véronique Van Asch, het eindrapport toegelicht, daarna heeft minister Beke hier dieper op ingegaan. We kunnen verwachten dat er heel wat berichtgeving zal komen in de pers en media.
We begrijpen dat er voor jullie een onzekere tijd aanbreekt, net zoals voor ons, de adoptiediensten. Het is afwachten welke beslissingen de Vlaamse regering zal nemen op basis van de aanbevelingen rond interlandelijke adoptie.
Voor vragen kunnen jullie je rechtstreeks richten tot de permanentielijn van VCA : 02/533 14 76 of 02/533 14 77.
Wij verwachten zelf ook veel vragen van onze adoptieouders die we zeker zullen bundelen en zullen overbrengen aan VCA/Vlaamse regering.
Indien jullie ons telefonisch niet meteen kunnen bereiken,  stuur ons dan even een mail met contactgegevens en wij contacteren jullie terug.

Vriendelijke groeten van het team.

Opstart proefkanaal Peru

FIAC-Horizon heeft de toestemming om proefdossiers op te starten voor een adoptie uit Peru. Heb je een geschiktheidsvonnis en heb je interesse om te adopteren uit Peru, dan geven we je graag informatie over de mogelijkheden. Op dit moment zoekt FIAC kandidaat-adoptanten voor dit herkomstland. Gelieve ons te contacteren of je aan te melden.

Inloopavonden FIAC 2021

De inloopmomenten 2021 waar alle (wachtende) families van FIAC op kunnen langskomen zullen doorgaan op onderstaande data, (in normale omstandigheden) telkens van 19u tot 22u:  

Vrijdag 2 april 2021: broer-zus relaties en de complexiteit hiervan

De komst van een tweede (of derde of vierde ...) adoptiekind brengt vreugde, blijheid en geluk met zich mee. Grote broer of zus worden is een ervaring. Is dat allemaal zo rooskleurig en verloopt het allemaal vanzelfsprekend? Voor sommige kinderen is dit niet evident en kan dit doorheen de tijd gepaard gaan met jaloezie, gevoel van concurrentie, niet willen delen van eigen speelgoed, ... Alle aandacht gaat naar de komst van het laatste kindje.
We staan stil bij de mogelijke impact van de komst van een tweede of derde kind in het gezinsleven, in het bijzonder de effecten hiervan op de andere kinderen in het gezin en hoe ouders hiermee kunnen omgaan.
De avond is opgebouwd uit een theoretische gedeelte met daarnaast getuigenissen van vier families die hun ervaring willen delen met jullie.

 

Vrijdag 11 juni 2021

Vrijdag 17 september 2021

Vrijdag 10 december 2021

KANDIDATEN GEZOCHT voor Filippijnen, Chili, Bulgarije & Ghana

Voor de herkomstlanden Filippijnen, Chili, Bulgarije en Ghana zijn er opstartmogelijkheden voor een adoptiebemiddeling. De specifieke en landgebonden informatie kan je vinden onder de rubriek 'herkomstlanden'.

Kandidaten kunnen zich aanmelden via een aanmeldingsformulier (te vinden in de rubriek herkomstlanden) en/of door contact op te nemen met onze medewerkers via mail info@fiac-vzw.be of telefonisch elke werkdag tussen 9u30-12u30 en 14u00-16u00 op het nummer 014 700471. We helpen jullie graag verder.

 

Opiniestuk van de drie interlandelijke adoptiediensten

Adoptie is een humanitaire kans

Luc Broes, Herman Breugelmans & Christine Gonnissen


Het opiniestuk ‘Onze keuze om te adopteren was geen naïeve vergissing’ is een sterk antwoord op de vragen rond interlandelijke adoptie (DS 12 februari). Interlandelijke adoptie is als jeugdbeschermingsmaatregel verantwoord als blijkt dat het kind in zijn land van herkomst geen toekomst heeft. Wellicht is het zelfs een ethische plicht van een welvarende maatschappij die mondiaal solidair moet zijn.

De situatie in het herkomstland moet zorgvuldig worden bekeken en de traceerbaarheid moet maximaal gegarandeerd zijn. Ook het herkomstland zelf, dat bepaalt of een kind adopteerbaar is, heeft een grote verantwoordelijkheid. Als adoptiediensten nemen we dat ernstig en toetsen we onze procedures consequent af met de principes van het Haagse verdrag. Voor de herkomstlanden die het verdrag niet hebben geratificeerd, geldt dat nog meer. Toch is adoptie uit die landen soms net meer nodig, omdat de leef- en ontwikkelingskansen voor de kinderen in weeshuizen en instellingen net daar vaak schrijnend zijn.

Het is belangrijk de kandidaat-adoptieouders correct te informeren, hen verantwoord te screenen en te begeleiden in een vertrouwens- en begripsvolle context. Maar de onredelijk lange wachttijden moeten korter, want die doen geschikte en gemotiveerde ouders afhaken. Daardoor gaan kansen verloren voor kinderen die een warm nest zouden hebben gekregen. Ook de toekenning van een geschiktheidsvonnis moet sneller. De totale lengte van het adoptieproces moet ook korter, zonder de rechten van het kind te schenden. Wens¬ouders hebben ook rechten. Daar hoort een eerlijk perspectief bij op een mogelijke adoptie, zonder garanties.

Soms klinkt de suggestie om kandidaat-adoptanten door te verwijzen naar de pleegzorg. Maar adoptie en pleegzorg zijn verschillende keuzes van ouders en zijn wezenlijk van elkaar te onderscheiden.

Ondanks alle zorg hebben geadopteerden het niet altijd makkelijk. Respect voor vragen over hun identiteit is essentieel. Nazorg moet er onder meer op gericht zijn om al hun mogelijke vragen en zorgen deskundig en menselijk te ondersteunen. Het is onze plicht het fundamentele recht op informatie over afkomst ernstig te nemen en zo veel mogelijk info te verzamelen en bij te houden. Ook contacten met de biologische ouders mogen geen taboe zijn. Professioneel begeleide rootsreizen kunnen nodig zijn. Adoptie mag ook geen breuk betekenen met de biologische banden, integendeel. Er is meer professionele omkadering nodig om dat mogelijk te maken.

Een maatschappelijk debat daarover is nodig en waardevol, maar mag niet alleen focussen op wat fout ging. De drie adoptiediensten, die tegen 2023 zullen fusioneren, willen meewerken aan een meer solide kader om een oplossing te vinden voor de kinderen die dat nodig hebben, met veilige, rechtvaardige en transparante procedures.

Het wordt tijd dat Vlaanderen zich positief profileert als een maatschappij die adoptie als humanitaire kans ziet. Zo biedt het een antwoord op de noden van kinderen wereldwijd, die recht hebben op een menswaardige toekomst wanneer hun herkomstlanden zelf echt geen afdoende oplossing kunnen bieden. Wil Vlaanderen de unieke kans die adoptie is voor buitenlandse kinderen blijven waarmaken, dan wordt het tijd dat we dankzij voor- én nazorg nog constructievere antwoorden kunnen bieden op de complexiteit en gevoeligheden van adoptie. Dat vereist een bundeling van de krachten en een intensere samenwerking met alle actoren. Interlandelijke adoptie in vraag stellen of overwegen om een pauzeknop in te drukken, is niet het antwoord.

Link artikel in De Standaard