Nieuws

Extra ondersteuningsaanbod: trainingen i.s.m. Steunpunt Adoptie

FIAC denkt er aan om regelmatig vorming en training te organiseren. In kader van het extra ondersteuningsaanbod voorziet FIAC in 2020 twee trainingen te plannen, in samenwerking met Steunpunt Adoptie. Hieronder vinden jullie een link met een korte bevraging om de noden, wensen,... i.v.m. deze trainingen van jullie als adoptie-ouders af te toetsen.

Klik hier voor de bevraging

Infomomenten 2020

Informatiemomenten op de planning:

woensdag 24/06/2020 om 14 u - digitaal!

dinsdag 28/07/2020 om 19 u - digitaal!

Voor meer info zie rubriek 'Activiteiten'. 

Technisch probleem: contacteer FIAC!

Wij verontschuldigen ons voor het technisch probleem dat wij momenteel op onze website ondervinden. 

Betreffende het invullen van het inschrijvingsformulier om bv. een informatiemoment bij te wonen, of bij het versturen van uw vraag via het contactformulier, kunnen wij jammer genoeg deze momenteel niet ontvangen. Indien u contact wil leggen met FIAC of Road to Roots, of wil inschrijven voor een activiteit vermeld op onze website, willen wij vriendelijk vragen per mail of telefonisch contact op te nemen met onze dienst. 

Hartelijk bedankt voor jullie begrip! 

Groot nieuws!

Wij hebben nieuws voor jullie!

Noteer 29 mei in je agenda!

Download het filmpje en kom meer te weten over het grote nieuws hier

Samen met Ray of Hope, Steunpunt Adoptie, Het Kleine Mirakel en Adoptiehuis 

 

Werking FIAC i.f.v. COVID-19

Omwille van de door de overheid opgelegde maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, zullen de medewerkers van FIAC-Horizon van thuis uit werken. Enkel hoogstnoodzakelijke gesprekken zullen doorgaan.
Overlegmomenten, huisbezoeken en gesprekken worden zoveel mogelijk geannuleerd en naar een later tijdstip verplaatst, per mail blijven wij wel bereikbaar. We willen beschikbaar blijven voor nazorg en ondersteuning voor wie het nodig heeft. De psychologe van FIAC is elke werkdag beschikbaar voor gezinnen die met angsten zitten rond corona, momenteel emotioneel moeilijk hebben, ... .
Telefonische permanentie om via doorschakeling van thuis uit te kunnen waarborgen, wordt aan gewerkt en zal waarschijnlijk vanaf morgen (19 maart) operationeel zijn. Via e-mail blijft natuurlijk de mogelijkheid bestaan om een verzoek te sturen om opgebeld te worden.

Zowel het infomoment van 18 maart als de Adoptiedag van FIAC van 28 maart zijn geannuleerd. De families die zich hiervoor hadden ingeschreven zijn hiervan op de hoogte gebracht.

Inloopavonden FIAC 2020

De inloopmomenten 2020 waar alle (wachtende) families van FIAC op kunnen langskomen zullen doorgaan op onderstaande data, telkens van 19u tot 22u:  

Vrijdag 7 februari 2020

Vrijdag 12 juni 2020

Vrijdag 18 september 2020

Vrijdag 27 november 2020

Oproep: podcast 'Ik tel tot drie'

Beste adoptie-ouder,


Sinds een tijdje lanceerde onze vzw ZITDAZO de podcast 'Ik tel tot drie', voor ouders van (jonge) kinderen. Omdat we vele positieve reacties hebben gekregen, zijn we momenteel bezig met een aantal nieuwe opnames.
We zouden het erg interessant vinden om een gezin te interviewen dat een kindje geadopteerd heeft uit een ander land om hen rond dat thema wat vragen te stellen. Is deze zoektocht iets waar jij als ouder ons in zou kunnen helpen?


Je kan ons bij interesse een mailtje sturen naar info@zitdazo.com.

Update: belastingvermindering adoptie

Inmiddels werd het Koninklijk Besluit ter uitvoering van de wet betreffende de belastingvermindering voor adoptiekosten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

De belastingaftrek is niet van toepassing voor zelfstandige en intrafamiliale adopties. De belastingvermindering wordt enkel verleend voor adoptieprocedures waarin een erkende adoptiedienst tussenkomt.

Aftrek van adoptiekosten kan vanaf dit aanslagjaar worden ingediend. De belastingvermindering wordt enkel toegekend wanneer de adoptieprocedure is beëndigd en de uitgaven die in aanmerking worden genomen voor de belastingvermindering zijn de uitgaven die gedaan zijn in het belastbare tijdperk waarin de adoptieprocedure is beëndigd en de 5 daaraan voorafgaande belastbare tijdperken. 
Wanneer een adoptieprocedure effectief uitmondt in een adoptie (binnenlands of interlandelijk), wordt de procedure geacht te zijn beëndigd op de datum van de overschrijving van de adoptie in de registers van de burgerlijke stand. 

Ongeacht de uitkomst van de adoptieprocedure gaat het om volgende uitgaven: 

- uitgaven gedaan in het kader van de geschiktheidsprocedure
- uitgaven die door een erkende adoptiedienst zijn aangerekend
- uitgaven voor dossierkosten in het land van herkomst van het adoptiekind
- uitgaven voor één heen- en terugreis van de adoptieouders, naar het land van herkomst van het adoptiekind en de vervoerskosten van het adoptiekind naar de woonplaats van de adoptieouders 
- uitgaven voor de verblijfskosten van de adoptieouders, in het land van herkomst van het adoptiekind

Het Koninklijk Besluit kan hier worden geraadpleegd.

De belastingvermindering is voor het eerst voorzien in de aangifte personenbelasting voor het aanslagjaar 2019.
vak X,
rubriek II, H. Belastingvermindering voor uitgaven in het kader van een adoptieprocedure
 

wetgeving :
Art. 145/ 48, WIB 92
Art. 63  18/16, KB/WIB 92

Nieuwe belastingvermindering

Adoptie (code 1341)

Adopteert u een kind via een erkende adoptiedienst, dan krijgt u voor die adoptie nu ook een belastingvermindering. Met deze laatste nieuwe vermindering sluit het vak X van de aangifte af (rubriek M). Als adoptieouder moet u de vermindering zelf berekenen. Eenvoudig is dat niet. Is de adoptieprocedure beëindigd in 2018 – het recht op de vermindering ontstaat in het jaar waarin de procedure is beëindigd – dan telt u alle uitgaven samen gemaakt in het kader van de adoptie sinds 1 januari 2013 (!). Het gaat om uitgaven gedaan voor de geschiktheidsprocedure, betaald aan de erkende adoptiedienst, dossierkosten, reiskosten van en naar het land van herkomst van het adoptiekind en verblijfskosten in dat land. Van dat bedrag neemt u dan 20% en het resultaat geeft u hier aan. U mag wel niet meer vermindering vragen dan 6150 euro. Dat is de maximale belastingvermindering per adoptie en stemt overeen met 30.750 euro adoptie-uitgaven. De vermindering geldt zowel voor procedures die afgerond zijn als voor procedures die vroegtijdig zijn stopgezet.

 

Bron: https://taxworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/uitgespit/belastingaangifte-2019/