Nieuws

Adoptieweek 2020

Beste geadopteerde,
Beste adoptieouder,
Beste kandidaat-adoptieouder,

Sommige van jullie (adoptiekinderen) zijn reeds enkele jaren geleden toegekomen in Vlaanderen, anderen meer recentelijk. De naam FIAC-Horizon zal daardoor niet voor ieder van jullie een belletje doen rinkelen. Interlandelijke adoptiedienst FIAC-Horizon is ontstaan uit de fusies van de adoptiediensten Adoptiewerk Vlaanderen te Hasselt en Interadoptie te Antwerpen.

Doordat mailadressen zijn veranderd, families zijn verhuisd, gebruik van digitale communicatie, … is het voor sommige adoptiefamilies (enkele) jaren geleden sinds we elkaar hoorden. Ongeacht de dienst die destijds je adoptie heeft omkaderd: we nodigen jullie graag uit voor de Adoptieweek 2020. De Adoptieweek kadert binnen de ondersteuning en begeleiding. Geadopteerden kunnen lotgenoten ontmoeten, adoptieouders kunnen luisteren naar de ervaring van geadopteerde jongeren/volwassenen of een antwoord krijgen op hun vragen of moeilijkheden. Voor kandidaat-adoptieouders die nog wachtende zijn op een toewijzing vanuit een herkomstland kunnen de sessies deel uitmaken van de voorbereiding op de komst van hun adoptiekind.

Ongeacht de datum van het laatste mailtje of telefoontje en ongeacht de dienst die destijds heeft bemiddeld voor jouw adoptie, we hopen jullie te mogen verwelkomen in november!

Hopelijk tot dan!

Met vriendelijke groeten,

 

Het FIAC-team

Meer info over Adoptieweek 2020

 

Infomomenten 2020

Informatiemomenten op de planning:

woensdag 7/10/2020 om 14 u

dinsdag 17/11/2020 om 19 u

Voor beide momenten is het mogelijk om te kiezen om deze fysiek bij te wonen in het kantoor van FIAC in Geel, of dit online te volgen (via MS Teams).

Voor meer info zie rubriek 'Activiteiten'. 

Werking FIAC i.f.v. COVID-19

Omwille van de door de overheid opgelegde maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, zullen de medewerkers van FIAC-Horizon van thuis uit werken. Enkel hoogstnoodzakelijke gesprekken zullen doorgaan.
Overlegmomenten, huisbezoeken en gesprekken worden zoveel mogelijk geannuleerd en naar een later tijdstip verplaatst, per mail blijven wij wel bereikbaar. We willen beschikbaar blijven voor nazorg en ondersteuning voor wie het nodig heeft. De psychologe van FIAC is elke werkdag beschikbaar voor gezinnen die met angsten zitten rond corona, momenteel emotioneel moeilijk hebben, ... .
Telefonische permanentie om via doorschakeling van thuis uit te kunnen waarborgen, wordt aan gewerkt en zal waarschijnlijk vanaf morgen (19 maart) operationeel zijn. Via e-mail blijft natuurlijk de mogelijkheid bestaan om een verzoek te sturen om opgebeld te worden.

Zowel het infomoment van 18 maart als de Adoptiedag van FIAC van 28 maart zijn geannuleerd. De families die zich hiervoor hadden ingeschreven zijn hiervan op de hoogte gebracht.

Inloopavonden FIAC 2020

De inloopmomenten 2020 waar alle (wachtende) families van FIAC op kunnen langskomen zullen doorgaan op onderstaande data, telkens van 19u tot 22u:  

Vrijdag 7 februari 2020

Vrijdag 12 juni 2020

Vrijdag 18 september 2020

Vrijdag 27 november 2020

Update: belastingvermindering adoptie

Inmiddels werd het Koninklijk Besluit ter uitvoering van de wet betreffende de belastingvermindering voor adoptiekosten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

De belastingaftrek is niet van toepassing voor zelfstandige en intrafamiliale adopties. De belastingvermindering wordt enkel verleend voor adoptieprocedures waarin een erkende adoptiedienst tussenkomt.

Aftrek van adoptiekosten kan vanaf dit aanslagjaar worden ingediend. De belastingvermindering wordt enkel toegekend wanneer de adoptieprocedure is beëndigd en de uitgaven die in aanmerking worden genomen voor de belastingvermindering zijn de uitgaven die gedaan zijn in het belastbare tijdperk waarin de adoptieprocedure is beëndigd en de 5 daaraan voorafgaande belastbare tijdperken. 
Wanneer een adoptieprocedure effectief uitmondt in een adoptie (binnenlands of interlandelijk), wordt de procedure geacht te zijn beëndigd op de datum van de overschrijving van de adoptie in de registers van de burgerlijke stand. 

Ongeacht de uitkomst van de adoptieprocedure gaat het om volgende uitgaven: 

- uitgaven gedaan in het kader van de geschiktheidsprocedure
- uitgaven die door een erkende adoptiedienst zijn aangerekend
- uitgaven voor dossierkosten in het land van herkomst van het adoptiekind
- uitgaven voor één heen- en terugreis van de adoptieouders, naar het land van herkomst van het adoptiekind en de vervoerskosten van het adoptiekind naar de woonplaats van de adoptieouders 
- uitgaven voor de verblijfskosten van de adoptieouders, in het land van herkomst van het adoptiekind

Het Koninklijk Besluit kan hier worden geraadpleegd.

De belastingvermindering is voor het eerst voorzien in de aangifte personenbelasting voor het aanslagjaar 2019.
vak X,
rubriek II, H. Belastingvermindering voor uitgaven in het kader van een adoptieprocedure
 

wetgeving :
Art. 145/ 48, WIB 92
Art. 63  18/16, KB/WIB 92

Nieuwe belastingvermindering

Adoptie (code 1341)

Adopteert u een kind via een erkende adoptiedienst, dan krijgt u voor die adoptie nu ook een belastingvermindering. Met deze laatste nieuwe vermindering sluit het vak X van de aangifte af (rubriek M). Als adoptieouder moet u de vermindering zelf berekenen. Eenvoudig is dat niet. Is de adoptieprocedure beëindigd in 2018 – het recht op de vermindering ontstaat in het jaar waarin de procedure is beëindigd – dan telt u alle uitgaven samen gemaakt in het kader van de adoptie sinds 1 januari 2013 (!). Het gaat om uitgaven gedaan voor de geschiktheidsprocedure, betaald aan de erkende adoptiedienst, dossierkosten, reiskosten van en naar het land van herkomst van het adoptiekind en verblijfskosten in dat land. Van dat bedrag neemt u dan 20% en het resultaat geeft u hier aan. U mag wel niet meer vermindering vragen dan 6150 euro. Dat is de maximale belastingvermindering per adoptie en stemt overeen met 30.750 euro adoptie-uitgaven. De vermindering geldt zowel voor procedures die afgerond zijn als voor procedures die vroegtijdig zijn stopgezet.

 

Bron: https://taxworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/uitgespit/belastingaangifte-2019/

KANDIDATEN GEZOCHT voor India, Filippijnen, Chili, Honduras of Bulgarije

Voor de herkomstlanden India, Filippijnen, Chili, Honduras of Bulgarije zijn er opstartmogelijkheden voor een adoptiebemiddeling. De specifieke en landgebonden informatie kan je vinden onder de rubriek 'herkomstlanden'.

Kandidaten kunnen zich aanmelden via een aanmeldingsformulier (te vinden in de rubriek herkomstlanden) en/of door contact op te nemen met onze medewerkers via mail info@fiac-vzw.be of telefonisch elke werkdag tussen 9u30-12u30 en 14u00-16u00 op het nummer 014 700471. We helpen jullie graag verder.

 

Opening proefkanaal India

FIAC-Horizon heeft de toestemming om proefdossiers op te starten voor een adoptie uit India. Heb je een geschiktheidsvonnis en heb je interesse om te adopteren uit India, dan geven we je graag informatie over de mogelijkheden. Op dit moment zoekt FIAC kandidaat-adoptanten voor dit herkomstland. Gelieve ons te contacteren of je aan te melden.

Hervorming rolrechten

De rolrechten (griffierechten) zijn met ingang vanaf 1 februari 2019 wederom hervormd.

Voor een procedure voor de rechtbank van eerste aanleg (en dus ook de familierechtbank) betaal je voortaan 165 euro (niet afhankelijk van het aantal partijen etc.).

Voor een procedure in hoger beroep betaal je al meteen 400 euro.

De betaling dient niet meer voorafgaandelijk via provisie (bij de griffier) te gebeuren, maar wel achteraf na het vonnis of arrest.

Bij Koninklijk Besluit is bepaald dat de ‘veroordeelde’ partij (of Kandidaat-adoptant) na het vonnis via de FOD Financiën een betalingsuitnodiging zal krijgen waarin ze worden verzocht de belasting ‘rolrecht’ te betalen binnen vijftien kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst ervan. Bij laattijdige betaling gelden administratieve boeten.