Nieuws

Infomomenten 2022

Informatiemomenten op de planning:

woensdag 18/05/2022 om 14u

dinsdag 05/07/2022 om 19u

woensdag 17/08/2022 om 14u

Het is mogelijk om te kiezen om deze fysiek bij te wonen in het kantoor van FIAC in Geel, of dit online te volgen (via MS Teams). Dit kan gewijzigd worden naar volledig digitaal naargelang de COVID-maatregelen en/of inschrijvingen. 

Voor meer info zie rubriek 'Activiteiten'. 

Stopzetting proefkanaal Ghana bij FIAC

FIAC-Horizon heeft besloten om de samenwerking met het proefkanaal Ghana stop te zetten. Families met interesse om te adopteren vanuit het herkomstland Ghana verwijzen we graag naar de interlandelijke adoptiedienst Het Kleine Mirakel. 

 

OPROEP voor kandidaat-adoptiefamilies met een geschiktheidsvonnis en interesse voor het herkomstland Chili & Filippijnen

Wegens de open plaatsen op de wachtlijst van het herkomstland Chili & Filippijnen is FIAC-Horizon dringend op zoek naar kandidaat-adoptiefamilies met een geschiktheidsvonnis die interesse hebben om een bemiddeling vanuit Filippijnen of Chili op te starten.

Voor meer info over de procedure, kindprofielen, opstartmogelijkheid, ... kan u contact opnemen met FIAC-Horizon per mail (info@fiac-vzw.be) of telefonisch (014 700 471). 

 

 

Thailand ontmoetingsdag

Beste families,

Via deze weg delen we graag, op vraag van enkele adoptiefamilies, met jullie de uitnodiging voor de Thailand ontmoetingsdag!


Vanaf heden wensen we een jaarlijkse ontmoetingsdag te organiseren voor wachtende kandidaat adoptie ouders en reeds thuisgekomen adoptie ouders met hun kinderen.
Dit jaar gaat het door op zondag 24 april 2022.

We houden die namiddag een picknick. Het is de bedoeling dat iedereen zijn eigen drankjes en eigen picknick met lekkers voor in de namiddag meebrengt. Iedereen is vrij om te maken wat hij wilt of om extra´s te maken zodanig dat iedereen es kan proeven.

Voor diegene die wensen kan er gezamelijk ingeschreven worden om te minigolfen. Laat het dan wel eventjes weten bij inschrijving.

We vragen om in te schrijven. Dit kan gebeuren door een email te sturen naar tina.colpaert@gmail.com met de vermelding van uw naam en met hoeveel jullie zijn (aantal kinderen en aantal volwassenen).

Aangezien dit een buitenactiviteit is hopen we natuurlijk dat de weergoden ons goedgezind zijn. Bij slecht weer zal de datum verplaatst worden maar indien dit het geval is wordt dit op voorhand medegedeeld via het emailadres waarmee de inschrijving gebeurd is.

Tot dan!

Overlijden Adelain Vandebrouck

Overlijden Adelain Vandebrouck

Met droefheid melden wij u het overlijden van

de heer ADELAIN VANDEBROUCK


Geboren in Vliermaalroot op 17 juli 1940 en overleden in Genk op 10 februari 2022
Lid van de Raad van Bestuur van FIAC-Horizon vzw

Dankbaar voor alles wat hij voor FIAC, de adoptiegezinnen, het bestuur en medewerkers heeft betekend
Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe


Online condoleren op www.reweghs.be  

 

Inloopavonden FIAC 2022

De inloopmomenten 2022 waar alle (wachtende) families van FIAC op kunnen langskomen zullen doorgaan op onderstaande data, (in normale omstandigheden) telkens van 19u tot 22u:  

vrijdag 18/02/2022 om 19u

vrijdag 17/06/2022 om 19u

vrijdag 30/09/2022 om 19u

vrijdag 25/11/2022 om 19u

Communicatie inzake expertenpanel

Beste adoptieouder(s),

Door de voormalige minister Jo Vandeurzen werd er naar aanleiding van een beslissing van de Vlaamse regering van 19 juli 2019 de opdracht gegeven aan VCA om individuele adoptiedossier uit Ethiopië te onderzoeken en werd er ook een onafhankelijk expertenpanel opgericht voor interlandelijke adoptie, de opdracht was om adopties uit het verleden te onderzoeken.
Het eindrapport van het expertenpanel met aanbevelingen werd bezorgd aan minister Beke met hierbij aanbevelingen rond interlandelijke adoptie.
Op donderdag 2 september om 10 u vond er een persconferentie plaats en heeft de voorzitter van het expertenpanel, Véronique Van Asch, het eindrapport toegelicht, daarna heeft minister Beke hier dieper op ingegaan. We kunnen verwachten dat er heel wat berichtgeving zal komen in de pers en media.
We begrijpen dat er voor jullie een onzekere tijd aanbreekt, net zoals voor ons, de adoptiediensten. Het is afwachten welke beslissingen de Vlaamse regering zal nemen op basis van de aanbevelingen rond interlandelijke adoptie.
Voor vragen kunnen jullie je rechtstreeks richten tot de permanentielijn van VCA : 02/533 14 76 of 02/533 14 77.
Wij verwachten zelf ook veel vragen van onze adoptieouders die we zeker zullen bundelen en zullen overbrengen aan VCA/Vlaamse regering.
Indien jullie ons telefonisch niet meteen kunnen bereiken,  stuur ons dan even een mail met contactgegevens en wij contacteren jullie terug.

Vriendelijke groeten van het team.

Opstart proefkanaal Peru

FIAC-Horizon heeft de toestemming om proefdossiers op te starten voor een adoptie uit Peru. Heb je een geschiktheidsvonnis en heb je interesse om te adopteren uit Peru, dan geven we je graag informatie over de mogelijkheden. Op dit moment zoekt FIAC kandidaat-adoptanten voor dit herkomstland. Gelieve ons te contacteren of je aan te melden.

Opiniestuk van de drie interlandelijke adoptiediensten

Adoptie is een humanitaire kans

Luc Broes, Herman Breugelmans & Christine Gonnissen


Het opiniestuk ‘Onze keuze om te adopteren was geen naïeve vergissing’ is een sterk antwoord op de vragen rond interlandelijke adoptie (DS 12 februari). Interlandelijke adoptie is als jeugdbeschermingsmaatregel verantwoord als blijkt dat het kind in zijn land van herkomst geen toekomst heeft. Wellicht is het zelfs een ethische plicht van een welvarende maatschappij die mondiaal solidair moet zijn.

De situatie in het herkomstland moet zorgvuldig worden bekeken en de traceerbaarheid moet maximaal gegarandeerd zijn. Ook het herkomstland zelf, dat bepaalt of een kind adopteerbaar is, heeft een grote verantwoordelijkheid. Als adoptiediensten nemen we dat ernstig en toetsen we onze procedures consequent af met de principes van het Haagse verdrag. Voor de herkomstlanden die het verdrag niet hebben geratificeerd, geldt dat nog meer. Toch is adoptie uit die landen soms net meer nodig, omdat de leef- en ontwikkelingskansen voor de kinderen in weeshuizen en instellingen net daar vaak schrijnend zijn.

Het is belangrijk de kandidaat-adoptieouders correct te informeren, hen verantwoord te screenen en te begeleiden in een vertrouwens- en begripsvolle context. Maar de onredelijk lange wachttijden moeten korter, want die doen geschikte en gemotiveerde ouders afhaken. Daardoor gaan kansen verloren voor kinderen die een warm nest zouden hebben gekregen. Ook de toekenning van een geschiktheidsvonnis moet sneller. De totale lengte van het adoptieproces moet ook korter, zonder de rechten van het kind te schenden. Wens¬ouders hebben ook rechten. Daar hoort een eerlijk perspectief bij op een mogelijke adoptie, zonder garanties.

Soms klinkt de suggestie om kandidaat-adoptanten door te verwijzen naar de pleegzorg. Maar adoptie en pleegzorg zijn verschillende keuzes van ouders en zijn wezenlijk van elkaar te onderscheiden.

Ondanks alle zorg hebben geadopteerden het niet altijd makkelijk. Respect voor vragen over hun identiteit is essentieel. Nazorg moet er onder meer op gericht zijn om al hun mogelijke vragen en zorgen deskundig en menselijk te ondersteunen. Het is onze plicht het fundamentele recht op informatie over afkomst ernstig te nemen en zo veel mogelijk info te verzamelen en bij te houden. Ook contacten met de biologische ouders mogen geen taboe zijn. Professioneel begeleide rootsreizen kunnen nodig zijn. Adoptie mag ook geen breuk betekenen met de biologische banden, integendeel. Er is meer professionele omkadering nodig om dat mogelijk te maken.

Een maatschappelijk debat daarover is nodig en waardevol, maar mag niet alleen focussen op wat fout ging. De drie adoptiediensten, die tegen 2023 zullen fusioneren, willen meewerken aan een meer solide kader om een oplossing te vinden voor de kinderen die dat nodig hebben, met veilige, rechtvaardige en transparante procedures.

Het wordt tijd dat Vlaanderen zich positief profileert als een maatschappij die adoptie als humanitaire kans ziet. Zo biedt het een antwoord op de noden van kinderen wereldwijd, die recht hebben op een menswaardige toekomst wanneer hun herkomstlanden zelf echt geen afdoende oplossing kunnen bieden. Wil Vlaanderen de unieke kans die adoptie is voor buitenlandse kinderen blijven waarmaken, dan wordt het tijd dat we dankzij voor- én nazorg nog constructievere antwoorden kunnen bieden op de complexiteit en gevoeligheden van adoptie. Dat vereist een bundeling van de krachten en een intensere samenwerking met alle actoren. Interlandelijke adoptie in vraag stellen of overwegen om een pauzeknop in te drukken, is niet het antwoord.

Link artikel in De Standaard