Nieuws

Zomersluiting 2021

Onze adoptiedienst is van maandag 19 juli 2021 t.e.m. zondag 1 augustus 2021 gesloten omwille van de jaarlijkse zomersluiting. Voor dringende zaken kan je contact opnemen via e-mail.

Op maandag 2 augustus 2021 wordt de gewone werking hervat.

Wij wensen iedereen een deugddoende vakantie toe!

Opstart proefkanaal Peru

FIAC-Horizon heeft de toestemming om proefdossiers op te starten voor een adoptie uit Peru. Heb je een geschiktheidsvonnis en heb je interesse om te adopteren uit Peru, dan geven we je graag informatie over de mogelijkheden. Op dit moment zoekt FIAC kandidaat-adoptanten voor dit herkomstland. Gelieve ons te contacteren of je aan te melden.

Inloopavonden FIAC 2021

De inloopmomenten 2021 waar alle (wachtende) families van FIAC op kunnen langskomen zullen doorgaan op onderstaande data, (in normale omstandigheden) telkens van 19u tot 22u:  

Vrijdag 2 april 2021: broer-zus relaties en de complexiteit hiervan

De komst van een tweede (of derde of vierde ...) adoptiekind brengt vreugde, blijheid en geluk met zich mee. Grote broer of zus worden is een ervaring. Is dat allemaal zo rooskleurig en verloopt het allemaal vanzelfsprekend? Voor sommige kinderen is dit niet evident en kan dit doorheen de tijd gepaard gaan met jaloezie, gevoel van concurrentie, niet willen delen van eigen speelgoed, ... Alle aandacht gaat naar de komst van het laatste kindje.
We staan stil bij de mogelijke impact van de komst van een tweede of derde kind in het gezinsleven, in het bijzonder de effecten hiervan op de andere kinderen in het gezin en hoe ouders hiermee kunnen omgaan.
De avond is opgebouwd uit een theoretische gedeelte met daarnaast getuigenissen van vier families die hun ervaring willen delen met jullie.

 

Vrijdag 11 juni 2021

Vrijdag 17 september 2021

Vrijdag 10 december 2021

KANDIDATEN GEZOCHT voor Filippijnen, Chili, Bulgarije & Ghana

Voor de herkomstlanden Filippijnen, Chili, Bulgarije en Ghana zijn er opstartmogelijkheden voor een adoptiebemiddeling. De specifieke en landgebonden informatie kan je vinden onder de rubriek 'herkomstlanden'.

Kandidaten kunnen zich aanmelden via een aanmeldingsformulier (te vinden in de rubriek herkomstlanden) en/of door contact op te nemen met onze medewerkers via mail info@fiac-vzw.be of telefonisch elke werkdag tussen 9u30-12u30 en 14u00-16u00 op het nummer 014 700471. We helpen jullie graag verder.

 

Eerste hechting Bij Adoptie

Deze online-vorming van Steunpunt Adoptie gaat door op donderdag 1 april van 19u30 tot 21u30 en is bedoeld om Kandidaat-adoptieouders en hun netwerk vlak voor adoptie zo goed mogelijk voor te bereiden op de komst van hun kind. De theorie over hechting wordt opgefrist en wordt concreet gemaakt voor de eerste periode van adoptie.

Ook ouders die net geadopteerd hebben en hun familieleden en vrienden zijn welkom op deze vorming.

Inschrijven en meer informatie kan je vinden via de link van Steunpunt Adoptie. 

Ouderschap en opvoeden in een superdiverse en snel veranderende samenleving

EXPOO is het Vlaams expertisecentrum voor opvoedings- en gezinsondersteuning en maakt deel uit van het agentschap Opgroeien. Zij verzamelen kennis en expertise in functie van de ondersteuning van al wie betrokken is op gezinnen, kinderen en jongeren.

In 2021 focust Opgroeien/EXPOO op het thema ‘ouderschap en opvoeden in een superdiverse en snel veranderende samenleving’. Hiervoor zetten ze een belevingsonderzoek op samen met UGent. Het vertrekpunt is: de stem van ouders en ouderfiguren in al hun diversiteit  horen. Hoe kijken zij naar ouderschap, naar opvoeden, naar de maatschappelijke uitdagingen?

Steunpunt Adoptie werkt, samen met een tiental andere organisaties, mee aan dit onderzoek. We zijn daarom op zoek naar ouders die in een individueel gesprek (van ongeveer 1u) hun ervaring over ouderschap en opvoeden willen delen. Dit gesprek vindt online plaats voor eind april. Deelnemen aan dit onderzoek is een manier om je stem te laten horen. EXPOO brengt alle ervaringen en uitdagingen in kaart, verwerkt deze inzichten en verspreidt het resultaat aan beleidsactoren, onderzoekers en praktijkorganisaties en het brede publiek. Deelnemende ouders krijgen bovendien een kleine vergoeding (bon twv 10 euro) en een gepaste terugkoppeling van de resultaten.

Heb je interesse om deel te nemen en kan je je in de week overdag of ’s avonds een uurtje vrijmaken, dan mag je een mailtje sturen kristina.vanremoortel@steunpuntadoptie.be. 

Opiniestuk van de drie interlandelijke adoptiediensten

Adoptie is een humanitaire kans

Luc Broes, Herman Breugelmans & Christine Gonnissen


Het opiniestuk ‘Onze keuze om te adopteren was geen naïeve vergissing’ is een sterk antwoord op de vragen rond interlandelijke adoptie (DS 12 februari). Interlandelijke adoptie is als jeugdbeschermingsmaatregel verantwoord als blijkt dat het kind in zijn land van herkomst geen toekomst heeft. Wellicht is het zelfs een ethische plicht van een welvarende maatschappij die mondiaal solidair moet zijn.

De situatie in het herkomstland moet zorgvuldig worden bekeken en de traceerbaarheid moet maximaal gegarandeerd zijn. Ook het herkomstland zelf, dat bepaalt of een kind adopteerbaar is, heeft een grote verantwoordelijkheid. Als adoptiediensten nemen we dat ernstig en toetsen we onze procedures consequent af met de principes van het Haagse verdrag. Voor de herkomstlanden die het verdrag niet hebben geratificeerd, geldt dat nog meer. Toch is adoptie uit die landen soms net meer nodig, omdat de leef- en ontwikkelingskansen voor de kinderen in weeshuizen en instellingen net daar vaak schrijnend zijn.

Het is belangrijk de kandidaat-adoptieouders correct te informeren, hen verantwoord te screenen en te begeleiden in een vertrouwens- en begripsvolle context. Maar de onredelijk lange wachttijden moeten korter, want die doen geschikte en gemotiveerde ouders afhaken. Daardoor gaan kansen verloren voor kinderen die een warm nest zouden hebben gekregen. Ook de toekenning van een geschiktheidsvonnis moet sneller. De totale lengte van het adoptieproces moet ook korter, zonder de rechten van het kind te schenden. Wens¬ouders hebben ook rechten. Daar hoort een eerlijk perspectief bij op een mogelijke adoptie, zonder garanties.

Soms klinkt de suggestie om kandidaat-adoptanten door te verwijzen naar de pleegzorg. Maar adoptie en pleegzorg zijn verschillende keuzes van ouders en zijn wezenlijk van elkaar te onderscheiden.

Ondanks alle zorg hebben geadopteerden het niet altijd makkelijk. Respect voor vragen over hun identiteit is essentieel. Nazorg moet er onder meer op gericht zijn om al hun mogelijke vragen en zorgen deskundig en menselijk te ondersteunen. Het is onze plicht het fundamentele recht op informatie over afkomst ernstig te nemen en zo veel mogelijk info te verzamelen en bij te houden. Ook contacten met de biologische ouders mogen geen taboe zijn. Professioneel begeleide rootsreizen kunnen nodig zijn. Adoptie mag ook geen breuk betekenen met de biologische banden, integendeel. Er is meer professionele omkadering nodig om dat mogelijk te maken.

Een maatschappelijk debat daarover is nodig en waardevol, maar mag niet alleen focussen op wat fout ging. De drie adoptiediensten, die tegen 2023 zullen fusioneren, willen meewerken aan een meer solide kader om een oplossing te vinden voor de kinderen die dat nodig hebben, met veilige, rechtvaardige en transparante procedures.

Het wordt tijd dat Vlaanderen zich positief profileert als een maatschappij die adoptie als humanitaire kans ziet. Zo biedt het een antwoord op de noden van kinderen wereldwijd, die recht hebben op een menswaardige toekomst wanneer hun herkomstlanden zelf echt geen afdoende oplossing kunnen bieden. Wil Vlaanderen de unieke kans die adoptie is voor buitenlandse kinderen blijven waarmaken, dan wordt het tijd dat we dankzij voor- én nazorg nog constructievere antwoorden kunnen bieden op de complexiteit en gevoeligheden van adoptie. Dat vereist een bundeling van de krachten en een intensere samenwerking met alle actoren. Interlandelijke adoptie in vraag stellen of overwegen om een pauzeknop in te drukken, is niet het antwoord.

Link artikel in De Standaard

4 workshops rond veerkracht

In samenwerking met het Veerkracht Expertisecentrum organiseert Steunpunt Adoptie vier workshops rond veerkracht bij kinderen. De workshops richten zich op adoptieouders en pleegouders met kinderen tussen de 3 en 10 jaar. Tijdens deze vier avonden legt Naomi Vandamme (klinisch psycholoog) heel concreet uit – aan de hand van de meegestuurde tools en praktische tips – hoe je thuis met je adoptie- en/of pleegkind kan werken rondom bepaalde uit onderzoek aangetoonde veerkrachtbronnen.

Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven kan je terugvinden op de website van Steunpunt Adoptie.