Nieuws

Opening proefkanaal Ghana

FIAC-Horizon heeft de toestemming om proefdossiers op te starten voor een adoptie uit Ghana. Heb je een geschiktheidsvonnis en heb je interesse om te adopteren uit Ghana, dan geven we je graag informatie over de mogelijkheden. Op dit moment zoekt FIAC kandidaat-adoptanten voor dit herkomstland. Gelieve ons te contacteren of je aan te melden.

Warme oproep voor geadopteerden

Voor een documentaire voor productiehuis De Chinezen NV zijn wij op zoek naar geadopteerden.

Het gaat om een documentaire die een zo eerlijk mogelijke kijk wil bieden in het leven van een geadopteerde in Vlaanderen en zo belangrijke sleutelmomenten en momenten die het leven van een geadopteerde anders maken dan dat van een niet-geadopteerde zou willen belichten.

Kiran Van der Avert vindt het als geadopteerde en maker van het project belangrijk dat de stem van de geadopteerde in het adoptieverhaal gehoord wordt en hoopt zo een hart onder de riem te kunnen steken bij geadopteerden die zich alleen voelen of het moeilijk hebben. Elke levensfase komt aan bod, zowel van binnenlands als buitenlands geadopteerden, gaande van een baby die net bij het adoptiegezin terecht komt tot de oudste geadopteerde die we kunnen vinden, altijd vanuit het standpunt van de geadopteerde.

We zoeken baby's, kleuters, tieners, jonge ouders en gepensioneerden. Kunnen jullie zich of jullie kinderen hierin vinden, neem dan zeker contact op via kiranvanderavert@gmail.com voor een verkennend gesprek.

Infomomenten 2021

Informatiemomenten op de planning:

woensdag 20/01/2021 om 14u

Voor beide momenten is het mogelijk om te kiezen om deze fysiek bij te wonen in het kantoor van FIAC in Geel, of dit online te volgen (via MS Teams).

Voor meer info zie rubriek 'Activiteiten'. 

Adoptieweek 2020

Beste geadopteerde,
Beste adoptieouder,
Beste kandidaat-adoptieouder,

Sommige van jullie (adoptiekinderen) zijn reeds enkele jaren geleden toegekomen in Vlaanderen, anderen meer recentelijk. De naam FIAC-Horizon zal daardoor niet voor ieder van jullie een belletje doen rinkelen. Interlandelijke adoptiedienst FIAC-Horizon is ontstaan uit de fusies van de adoptiediensten Adoptiewerk Vlaanderen te Hasselt en Interadoptie te Antwerpen.

Doordat mailadressen zijn veranderd, families zijn verhuisd, gebruik van digitale communicatie, … is het voor sommige adoptiefamilies (enkele) jaren geleden sinds we elkaar hoorden. Ongeacht de dienst die destijds je adoptie heeft omkaderd: we nodigen jullie graag uit voor de Adoptieweek 2020. De Adoptieweek kadert binnen de ondersteuning en begeleiding. Geadopteerden kunnen lotgenoten ontmoeten, adoptieouders kunnen luisteren naar de ervaring van geadopteerde jongeren/volwassenen of een antwoord krijgen op hun vragen of moeilijkheden. Voor kandidaat-adoptieouders die nog wachtende zijn op een toewijzing vanuit een herkomstland kunnen de sessies deel uitmaken van de voorbereiding op de komst van hun adoptiekind.

Ongeacht de datum van het laatste mailtje of telefoontje en ongeacht de dienst die destijds heeft bemiddeld voor jouw adoptie, we hopen jullie te mogen verwelkomen in november!

Hopelijk tot dan!

Met vriendelijke groeten,

 

Het FIAC-team

Meer info over Adoptieweek 2020

 

Werking FIAC i.f.v. COVID-19

Omwille van de door de overheid opgelegde maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, zullen de medewerkers van FIAC-Horizon van thuis uit werken. Enkel hoogstnoodzakelijke gesprekken zullen doorgaan.
Overlegmomenten, huisbezoeken en gesprekken worden zoveel mogelijk geannuleerd en naar een later tijdstip verplaatst, per mail blijven wij wel bereikbaar. We willen beschikbaar blijven voor nazorg en ondersteuning voor wie het nodig heeft. De psychologe van FIAC is elke werkdag beschikbaar voor gezinnen die met angsten zitten rond corona, momenteel emotioneel moeilijk hebben, ... .
Telefonische permanentie om via doorschakeling van thuis uit te kunnen waarborgen, wordt aan gewerkt en zal waarschijnlijk vanaf morgen (19 maart) operationeel zijn. Via e-mail blijft natuurlijk de mogelijkheid bestaan om een verzoek te sturen om opgebeld te worden.

Zowel het infomoment van 18 maart als de Adoptiedag van FIAC van 28 maart zijn geannuleerd. De families die zich hiervoor hadden ingeschreven zijn hiervan op de hoogte gebracht.

Inloopavonden FIAC 2020

De inloopmomenten 2020 waar alle (wachtende) families van FIAC op kunnen langskomen zullen doorgaan op onderstaande data, telkens van 19u tot 22u:  

Vrijdag 7 februari 2020

Vrijdag 12 juni 2020

Vrijdag 18 september 2020

Vrijdag 27 november 2020

Update: belastingvermindering adoptie

Inmiddels werd het Koninklijk Besluit ter uitvoering van de wet betreffende de belastingvermindering voor adoptiekosten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

De belastingaftrek is niet van toepassing voor zelfstandige en intrafamiliale adopties. De belastingvermindering wordt enkel verleend voor adoptieprocedures waarin een erkende adoptiedienst tussenkomt.

Aftrek van adoptiekosten kan vanaf dit aanslagjaar worden ingediend. De belastingvermindering wordt enkel toegekend wanneer de adoptieprocedure is beëndigd en de uitgaven die in aanmerking worden genomen voor de belastingvermindering zijn de uitgaven die gedaan zijn in het belastbare tijdperk waarin de adoptieprocedure is beëndigd en de 5 daaraan voorafgaande belastbare tijdperken. 
Wanneer een adoptieprocedure effectief uitmondt in een adoptie (binnenlands of interlandelijk), wordt de procedure geacht te zijn beëndigd op de datum van de overschrijving van de adoptie in de registers van de burgerlijke stand. 

Ongeacht de uitkomst van de adoptieprocedure gaat het om volgende uitgaven: 

- uitgaven gedaan in het kader van de geschiktheidsprocedure
- uitgaven die door een erkende adoptiedienst zijn aangerekend
- uitgaven voor dossierkosten in het land van herkomst van het adoptiekind
- uitgaven voor één heen- en terugreis van de adoptieouders, naar het land van herkomst van het adoptiekind en de vervoerskosten van het adoptiekind naar de woonplaats van de adoptieouders 
- uitgaven voor de verblijfskosten van de adoptieouders, in het land van herkomst van het adoptiekind

Het Koninklijk Besluit kan hier worden geraadpleegd.

De belastingvermindering is voor het eerst voorzien in de aangifte personenbelasting voor het aanslagjaar 2019.
vak X,
rubriek II, H. Belastingvermindering voor uitgaven in het kader van een adoptieprocedure
 

wetgeving :
Art. 145/ 48, WIB 92
Art. 63  18/16, KB/WIB 92

Nieuwe belastingvermindering

Adoptie (code 1341)

Adopteert u een kind via een erkende adoptiedienst, dan krijgt u voor die adoptie nu ook een belastingvermindering. Met deze laatste nieuwe vermindering sluit het vak X van de aangifte af (rubriek M). Als adoptieouder moet u de vermindering zelf berekenen. Eenvoudig is dat niet. Is de adoptieprocedure beëindigd in 2018 – het recht op de vermindering ontstaat in het jaar waarin de procedure is beëindigd – dan telt u alle uitgaven samen gemaakt in het kader van de adoptie sinds 1 januari 2013 (!). Het gaat om uitgaven gedaan voor de geschiktheidsprocedure, betaald aan de erkende adoptiedienst, dossierkosten, reiskosten van en naar het land van herkomst van het adoptiekind en verblijfskosten in dat land. Van dat bedrag neemt u dan 20% en het resultaat geeft u hier aan. U mag wel niet meer vermindering vragen dan 6150 euro. Dat is de maximale belastingvermindering per adoptie en stemt overeen met 30.750 euro adoptie-uitgaven. De vermindering geldt zowel voor procedures die afgerond zijn als voor procedures die vroegtijdig zijn stopgezet.

 

Bron: https://taxworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/uitgespit/belastingaangifte-2019/