Eerste hechting Bij Adoptie

Deze online-vorming van Steunpunt Adoptie gaat door op donderdag 1 april van 19u30 tot 21u30 en is bedoeld om Kandidaat-adoptieouders en hun netwerk vlak voor adoptie zo goed mogelijk voor te bereiden op de komst van hun kind. De theorie over hechting wordt opgefrist en wordt concreet gemaakt voor de eerste periode van adoptie.

Ook ouders die net geadopteerd hebben en hun familieleden en vrienden zijn welkom op deze vorming.

Inschrijven en meer informatie kan je vinden via de link van Steunpunt Adoptie.