Adoptietraject

Januari 2022: er is onmiddellijke opstart mogelijk (8 open plaatsen voor proefdossier)

 

Kindprofielen

Kinderen die nood hebben aan plaatsing via interlandelijke adoptie betreft voornamelijk oudere kinderen, siblings en special needs. Ook jonge (gezonde) kinderen kunnen worden geadopteerd vanuit Bulgarije, rekening houdend met onderstaande wachttijden. 

0 - 5 jaar: wachttijd 6 jaar
5 - 7 jaar: wachttijd 4 - 5 jaar
7- 9 jaar: wachttijd 3 - 4 jaar
10 jaar of ouder jaar: wachttijd 1 - 3 maanden

 

Voorwaarden voor kandidaat-adoptanten

Leeftijd adoptieouders

Beiden moeten minimum 18 jaar zijn en minimaal 15 jaar ouder dan het adoptiekind. 
Leeftijdsverschil niet meer dan 50 jaar tussen het adoptiekind en de jongste echtgenoot en niet meer dan 55 jaar tussen de oudste echtgenoot.
Het leeftijdsverschil tussen een adoptiekind en een alleenstaande ouder mag niet meer dan 50 jaar zijn.

Huwelijk Gehuwd zijn is een voorwaarde (enkel heterokoppels)
Alleenstaande vrouwen Komen in aanmerking 
Aantal kinderen in het gezin Geen beperkingen
Wachttijd Afhankelijk van de leeftijd en het profiel van de kinderen (zie 'Leeftijd kinderen')
Afreis

2 x reizen met een intervalperiode van 4 - 6 maanden, telkens een verblijf van +- 1 week 

 

Wachttijd

Met wachttijd wordt bedoeld: de tijd tussen het verzenden van het aanvraagdossier naar het herkomstland en een kindvoorstel.

De wachttijd voor Bulgarije is sterk afhankelijk van het vooropgestelde kindprofiel.