Adoptietraject

November 2021: er is onmiddellijke opstart mogelijk (3 open plaatsen voor proefdossier)

 

Kindprofielen

De kinderen die nood hebben aan plaatsing via interlandelijke adoptie variëren vananaf kleuterleeftijd (+ 3 jaar).

Siblings zijn beschikbaar voor adoptie.

Het is mogelijk om een 'gezond' kind te adopteren (langere wachttijd) maar er zijn ook kinderen met special needs (bv. HIV, Hepatitis, Sickle-cell) beschikbaar.

Een openheid voor HIV kan een voordeel voor de bemiddeling zijn. 

 

Voorwaarden voor kandidaat-adoptanten

Leeftijd adoptieouders Kandidaat-adoptanten kunnen adopteren vanaf de leeftijd van 25 jaar tot 50 jaar. (Indien één van de kandidaat-adoptieouders jonger is dan 50 jaar kom je in aanmerking.)
Kandidaat-adoptanten moeten ten minste 21 jaar ouder zijn dan het te adopteren kind.
Huwelijk Enkel hetero gehuwde koppels kunnen adopteren in Ghana. (Ghana stelt geen specifieke huwelijkstermijn voorop.)
Samenwonenden Komen niet in aanmerking
Alleenstaanden Alleenstaande (kandidaat) adoptanten kunnen enkel adopteren als ze Ghanees zijn of in Ghana wonen.
Aantal kinderen in het gezin  
Afreis 1 afreis van min. 12 en max. +- 17 weken (Eén van de kandidaat-adoptieouders kan evt. terwijl tijdelijk terugkeren naar België.)
- 4 weken bindingsperiode
- 2 weken opdat de sociaal werker het verslag opmaakt en aan de Rechtbank en Minister bezorgd.
- Zodra de minister het nodige document heeft ondertekend, kan de rechtbankdatum worden meegedeeld. Dit kan al 3 dagen later zijn, tot max. 2 weken. De KA moeten aanwezig zijn in de rechtbank, ze kunnen niet vertegenwoordigd worden door de advocaat. Hierna is de uitspraak definitief.
- 2 tot 4 weken later wordt de geboorteakte afgeleverd
- 2 tot 4 weken hierna kan het paspoort worden afgeleverd

Wachttijd

Met wachttijd wordt bedoeld: de tijd tussen het verzenden van het aanvraagdossier naar het herkomstland en een kindvoorstel.

Procedure

 • Na aanvaarding van het kindvoorstel door de adoptieouders wordt er in Ghana door onze advocaat een adoptieaanvraag ingediend bij het hooggerechtshof in de regio waar het kind verblijft. Ook wordt er door de Centrale Autoriteit een rapport aan de rechtbank bezorgd met hierin alle informatie van de adoptieouders en het adoptiekindje.
 • De adoptieouders worden door de Centrale Autoriteit uitgenodigd om naar Ghana af te reizen en te starten met de bindingsperiode van 4 weken.
 • De bindingsperiode wordt opgevolgd door een sociaal werker van DSW. Zij rapporteert aan de Centrale Autoriteit. (2 weken na de bindingsperiode)
 • Als de bindingsperiode goed verlopen is, wordt er door de Centrale Autoriteit een attest van goedkeuring bezorgd aan de rechtbank. (1 week)
 • De rechter bestudeert het volledige dossier en de adoptie wordt uitgesproken.  Er wordt een Adoption Order uitgereikt door de rechtbank.
 • De aanwezigheid van de adoptieouders is vereist.
 • De documenten die na de uitspraak beschikbaar zijn worden gelegaliseerd en bezorgd aan de Belgische ambassade in Abidjan, Ivoorkust via het ereconsulaat in Ghana. (4 tot 8 weken)
 • De procedure voor het verkrijgen het Ghanees paspoort van het kindje wordt opgestart.  De Centrale Autoriteit levert een attest af met de toestemming dat het kind naar het buitenland mag reizen.
 • De Belgische Ambassade in Abidjan, Ivoorkust ontvangt de documenten en bezorgt de documenten via scan aan de Federale Centrale Autoriteit Adoptie in België.  Zij bestuderen de documenten en geven een voorlopige erkenning voor de adoptie.  De Belgische Ambassade in Abidjan wordt op de hoogte gebracht en vanaf dat moment kan er een visum voor het adoptiekindje worden uitgereikt.  (1 week)
 • De aanvraag van het visum voor het adoptiekindje gebeurt bij het Ere-consulaat in Accra door de adoptieouders. De adoptieouders kunnen samen met hun adoptiekindje afreizen naar België.
 • Bij aankomst wordt de nazorg opgestart.
 • Ghana vraagt nazorgrapporten gedurende de eerste twee jaar om de 6 maanden, de 3 volgende jaren één jaarlijks rapport. De rapporten worden ingediend bij DSW in Ghana door onze wettelijke vertegenwoordiger.