Adoptietraject

Januari 2022: er is geen onmiddellijke opstart mogelijk, het aantal proefdossiers is ingevuld

 

Kindprofielen

Adoptie uit Honduras betreft kinderen vanaf 2 à 4 jaar. 

Kinderen die werden afgestaan vanuit sociale economische armoede, verlaten kinderen of kinderen die bij wijze van een beschermingsmaatregel onttrokken zijn uit het ouderlijk gezag. Men zoekt steeds een plaatsingsmogelijkheid in Honduras zelf alvorens aan een interlandelijke plaatsing te denken.

 

Voorwaarden voor kandidaat-adoptanten

Leeftijd adoptieouders minstens 25 jaar en maximum 60 jaar
min. 15 jaar leeftijdsverschil
Huwelijk min. 3 jaar huwelijk of min. 5 jaar wettelijk samenwonend
Samenwonenden idem huwelijk
Alleenstaande vrouwen/mannen Mogelijk voor alleenstaande mannen en vrouwen
Aantal kinderen in het gezin Beleid van de overheid nog onbekend
Afreis verblijf +- 4 maanden ter plaatse of 2 keer reizen (1e reis 2 weken, 2e reis 1 week)
Bijkomende voorwaarden

- KA moeten beschikken over hun Burgerrechten;
- KA moeten van Goed Gedrag en Zeden zijn;
- KA moeten beschikken over een bewijs van geschiktheid tot opvoeden, bijstand en onderhoud van de te adopteren persoon

Wachttijd

Proeffase wijst een minimum wachttijd van 3 jaar uit.

 

Procedure