Adoptietraject

Januari 2022: er is onmiddellijke opstart mogelijk (5 open plaatsen voor proefdossier)

 

Kindprofielen

Vanaf 2 à 4 jaar. 

 

Voorwaarden voor kandidaat-adoptanten

Leeftijd adoptieouders Het leeftijdsverschil tussen de kandidaat-adoptanten en het adoptiekind moet minstens 25 jaar zijn.
Leeftijd kind bij toewijzing              Max. opgetelde leeftijd beide KA                 Maximumleeftijd alleenstaande
<4 jaar                                            90                                                                 45
4 – 8 jaar                                       100                                                                50
>8 jaar                                           110                                                                55
Huwelijk

Huwelijk is een voorwaarde.

Minimaal 2 jaar gehuwd zijn (met of zonder kinderen).

Samenwonenden Komen niet aanmerking
Alleenstaanden Alleenstaande vrouwen kunnen kinderen van elk geslacht adopteren, alleenstaande mannen enkel jongens.
Aantal kinderen in het gezin Koppels met 3 of meer kinderen kunnen niet adopteren, tenzij kinderen met een specifieke zorgbehoefte zoals geformuleerd in de wetgeving of kinderen ouder dan 5 jaar. 
Afreis Vermoedelijk 2 weken

Wachttijd

Vermoedelijk +- 2 jaar, afhankelijk van de leeftijd en het profiel van de kinderen. 

 

Procedure

Elke adoptieprocedure loopt in India via de centrale authoriteit CARA. CARA erkent Specialised Adoption Agencies (SAA), welke instaan voor de facilitatie van de plaatsingen van wezen, verlaten kinderen en vondelingen voor adoptie.

FIAC werkt met een contactpersoon ter plaatse die fungeert als begeleider voor de adoptiefamilies die naar India afreizen in het kader van een plaatsing.

De adoptiedienst registreert de aanvraag van een kandidaat-adoptiefamilie in het CARINGS systeem. Zodra dit gelukt is, worden de kandidaat adoptanten hiervan op de hoogte gebracht. De tehuizen loggen op gelijkaardige wijze de kinddocumenten in van adoptabele kinderen. CARA probeert eerst om de kinderen bij Indische kandidaat-adoptanten te plaatsen. Pas nadien kunnen zij een kindje matchen aan een buitenlandse familie.